Plato session #2 November 10

Hej! 10 November, tisdag nästa vecka kl 13 har vi andra tillfället för Plato. Dagen kommer att gå bredare in på hur och varför deltagardrivna och decentraliserade processer.

Plan för dagen
13.00-14.00 Föreläsning av Diana Uppman och Ylva Björnberg - Erfarenheter av medborgardialog och -initiativ inom kultur och stadsutveckling
14:00-14:15 Paus
14:15-15.45 Studentgrupperna presenterar sina förslag

  • 5-10 minuter presentation per grupp.
  • 10-15 minuter konversation efter varje presentation.

15.45-16.00 Avslut och summering, Platos nästa steg

Presentation
För det här tillfället ska ni i era studentgrupper förbereda en presentation av uppgiften ifrån förra tillfället. Uppgiften att utarbeta ett förslag på hur ni kan inkorporera Platoverktygen och processerna i ert projekt.

Ni behöver inte låsa det specifikt vid just Plato, utan kan utforska hur nu kan inkorporera deltagardrivna processer och decentraliserade organisationsformer på ett bredare plan.

Basera ert förslag på data och undersökningar inför ert project, exempelvis analyser av eller intervjuer med uppdragsgivare, medborgare och andra aktörer.

Frågor att undersöka:

  • Hur skulle du kunna använda deltagardrivna processer i ditt projekt? Exempelvis Plato.
  • Vilka hinder ser du för att använda dessa processer och verktyg?
  • Vad skulle kunna förbättras?
  • Vilka möjligheter ser du utifrån olika aktörers perspektiv: kommunen, medborgare kulturaktörer mfl

Förbered ett antal bilder som underlag för er presentation.

Efter varje grupps presentation så har vi ett gemensamt samtal om förslaget. Syftet här är inte att ge specific kritik på studenternas förslag, utan att tillsammans utforska hur ni hade kunnat använda Platoverktygen, och hur Platoverktygen kan omformas för att passa ert use case.

Vi ses på tisdag!

1 Like

Here is the zoom link for tomorrows session:

Topic: Plato session #2 November 10
Time: Nov 10, 2020 01:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting

(https://us02web.zoom.us/j/85288832266?pwd=WmZ1NENLMkpJS085RFRGeVVXUWVRQT09)

ping @jakobskote, @ragnarl

Can you make sure you send this to the students, Ilva and Diana?