Om Plato + slides från presentation

Hemsida med mer info: https://www.platoproject.org/

Plato - Placemaking Tools - är ett paket digitala verktyg för deltagardriven och decentraliserad kultur, som kan användas för att samla in och ta beslut om idéer, kartlägga behov, budget och ansvarsområden, samt som en digital social fokuserad digital mötesplats för organisationen.

Verktygen är dessa:

Plato Ideas är ett verktyg för att skissa fram, samarbeta och förfina idéer. Deltagare lägger upp idéer, och hjälper varandra att utveckla dem så att projekten blir genomförbara. Genom verktygets funktioner för co-budgeting så kan deltagarna bestämma vilka projekt som genomförs.

Plato Realities är ett verktyg för att kartlägga behov, ansvarsområden och organisationsstruktur. Det är direkt kopplat till Plato Ideas och samlar allt praktiskt som behövs för att förverkliga idéerna. Realities är även en wiki över hur arbetet utförs, vilket gör det lätt för nya deltagare att delta i processen.

Plato Discourse är ett en digital social mötesplats för diskussioner, planering och beslut. Likt en facebook-grupp eller slack-kanal, men med lägre ingångströskel, bättre översikt, och kompletta administrativa funktioner. Discourse blir även ett arkiv som sparar beslut för framtiden.

Graphryder och SSNA - ethnografiverktyg för att kartlägga vad ett community pratar om och tänker på

Här är slides från dagens presentation (1e Oktober):

Plato Discourse

Plato Ideas

Plato Realities

Graphryder & SSNA

1 Like

Tack för bra beskrivning. Undrar 2 saker.

  1. Det skulle verkligen hjälpa dialogen med kommunerna mfl att kunna visa en flödesinriktad visualisering (mer processinriktad än nuvarande karta), som binder samman mer än separerar, och som gestaltar övergången från idé till verklighet tydligare, och gärna med exempel på hur de olika faserna löpande hämtar näring ur forumet (Discourse). Är det möjligt att lösa?

  2. Jag undrar också vad som är det yttersta syftet med att skapa olika subvarumärken - Plato Ideas, Discourse, Realities - för respektive funktionalitet? Hur gynnar detta användarnas upplevelse av och användning av verktyget/n, på vilket sätt? Alternativet för mig skulle kunna vara att lägga all kraft på att etablera Plato-namnet, enbart, och dess funktioner.

1 Like

Hej!

  1. Yes, jag jobbar på den och ska ha den klar denna veckan. Jag undviker separationen mellan verktygen i denna visualiseringen. Skickar en skiss till er ASAP.

  2. Jag håller med att vi bör tänka över detta, det är något vi har diskuterat lite från och till i projektet. Anledningen bakom separationen är att det har varit 3 helt olika verktyg tidigare, för olika användningsområden (där målet med Plato lite har varit att binda ihop dem.) Det finns många use cases där användaren förmodligen bara använder en av platformarna, men det hindrar ju inte att de ändå går under samma namn. @hugi vad är dina tankar om detta?

Det handlar främst om att verktygen just nu känns som olika tjänster. De är ju, rent tekniskt, olika mjukvaror. De ser också olika ut och har inte helt synkat formspråk. Under projektets gång kommer vi gå mot att det blir mer samlat, men det kommer ta tid.

Tills dess är det inte säkert att det är mindre förvirrande att ha tre plattformar som ser olika ut men som heter samma sak. Även när det finns en tight integration behövs nog de olika namnen för att referera till de olika verktygen - ungefär som att Google Drive fortfarande använder begreppen Docs, Sheets, Slides, osv.

Med det sagt tror jag inte att det behövs i insäljning och presenentation att gå in på de olika sub-namnen. De kan istället betraktas som olika “vyer” av Plato. Vår förhoppning är ju att den täta integrationen kommer ha nått längre när det väl är dags att implementera för slutkund.

1 Like