Moment 3 - Förslag på användande av Plato i era projekt

Inför den 13e Oktober:

  • Arbeta fram ett förslag på hur ni kan använda Platoverktygen i erat projekt.
  • Ett eller flera av verktygen, under hela projektet eller en kortare period.
  • Förutsätter att ni inkluderar ett viss mått av decentralisation och deltagardrivna metoder i ert projekt.
  • Utgå ifrån er uppdragsgivares behov, samt en analys av platsen eller slutanvändarna.
  • Kom gärna med förslag på hur verktygen kan omformas och omarbetas för att passa era projekt.

Presentation 13e Oktober.

  • Presentation är informell, målet är att ha en gemensam diskussion kring er idé.
  • Använder gärna de material ni hämtat för er analys i presentationen, t.ex. intervjuer med slutanvändare eller analyser av platsen.
  • Presentera med slides eller annat relevant format.