Moment 2 - Diskutera hur ni kan använda Platoverkygen

  • Diskutera hur ni kan använda Platoverktygen i era projekt.
  • Skriv ner era idéer på post-its
  • Försök att komma med så många idéer som möjligt

Verktygen är dessa:

Plato Ideas är ett verktyg för att skissa fram, samarbeta och förfina idéer. Deltagare lägger upp idéer, och hjälper varandra att utveckla dem så att projekten blir genomförbara. Genom verktygets funktioner för co-budgeting så kan deltagarna bestämma vilka projekt som genomförs.

Plato Realities är ett verktyg för att kartlägga behov, ansvarsområden och organisationsstruktur. Det är direkt kopplat till Plato Ideas och samlar allt praktiskt som behövs för att förverkliga idéerna. Realities är även en wiki över hur arbetet utförs, vilket gör det lätt för nya deltagare att delta i processen.

Plato Discourse är ett en digital social mötesplats för diskussioner, planering och beslut. Likt en facebook-grupp eller slack-kanal, men med lägre ingångströskel, bättre översikt, och kompletta administrativa funktioner. Discourse blir även ett arkiv som sparar beslut för framtiden.

Graphryder och SSNA - ethnografiverktyg för att kartlägga vad ett community pratar om och tänker på