Moment 1 - Testa Plato Ideas

  • Gå in på https://dreams.wtf/organizations/create
  • Skapa en ny organisation för er arbetsgrupp
  • Lägg till alla andra i er grupp
  • Gör ett nytt event
  • Definiera guidelines
  • Testa att lägga upp idéer (dreams) i eventet
  • Testa att flagga och kommentera

Hej,

1 Like

Skapa org konto på Plato Ideas:
Name: namn på organisationen
Subdomain: namn som ni vill dyker upp i url
Custom Domain: optional ifall ni har en egen domain
Email: använd den mail ni vill ha för org

Hur lägger man till sina medlemmar i gruppen?

1 Like

Skicka länken till org till dem så ska de kunna se den
Sen när ni skapar ett event inom Org:en så kan ni lägga till dem via mail.

När ni har skapat ett event verkar det som att ni måste reloada sidan innan det syns

Subdomain måste vara små bokstäver och engelskt alfabet

Vi kan inte bjuda in någon.

1 Like