Edgeryders mutual aid network

Vill rikta uppmärksamhet mot att det finns ett pan-Europeiskt närverk av initiativ som Blivande är sammanknutet med. Om ni ser anledningar till att samarbeta med andra i Europa och Mellanöstern så hålls det community calls varje vecka.