Bugs and questions

Thread for asking questions and reporting bugs in the Plato tools. I’ll add them here as they come in.

Problem med att definiera guidelines. @gustav @hugi Vet ni vad som kan ha hänt?

Problem med att användaren inte är admin fastän den har skapat eventet. Hur kan detta ha uppståt?

Vad innebär detta?

Alla dessa buggarna verkar komma ifrån att man på något sätt kan joina ett event med en användare från en annan organisation än den eventet är under… Håller på att fixar!

1 Like

Pushat en fix nu som gör att man inte kan vara inloggad på fel konto (kan ha hänt genom att man kopierat en token från ett inloggningsmejl från en annan org). Om användaren loggar in igen så bör allting fungera.

2 Likes